Tin tức

04Sep 2019

Ngày 04/9/2019, Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX tổ chức Lễ trao tặng 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Xuân Hoàng – đảng viên Chi bộ Công ty, thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Được sự ủy quyền […]