Chức năng nhiệm vụ

[:vi]Chức năng và nhiệm vụ: Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực khai thác dầu khí phía Nam của Việt Nam.[:en] Buy lasunaga http://www.myworldtourclub.com/archives/24553 [:]